Razlika izmedju bezmetalnih i metalno keramičkih zubnih krunica

Autor - Dr Srdjan Cvejanovic

Prvo što bi trebalo razjasniti u ovom tekstu je u kojim stomatološko-protetskim situacijama je indikovano izraditi zubne keramičke krunice ’dental crown’ bilo one metalo-keramičke zubne navlake ili bezmetalne cirkonijumske krune, sa jedne strane a sa druge strane kada je indikovanao zubnu situaciju rešiti sa zubnim fasetama tj. ’dental veneers’.

Uz pomoć keramičkih faseta je moguće rešiti stomatološki zubni problem samo kada postoje svi zubi u vilici. U situacijama kada nedostaje jedan ili više zuba onda je potrebno izraditi zubne keramičke mostove ili dentalne zubne implantante koji bi premostili prazne prostore nastale gubitkom zuba a na preostale prirodne zube u vilici je moguće izraditi ili keramičke fasete ili porcelanske zubne navlake. Ovde je važno napomenuti da kada pacijent već poseduje keramičke zubne krune ili mostove NIJE moguće izraditi keramičke zubne fasete na zubima koji imaju zubne porcelanske krunice već isključivo nove keramičke zubne navlake ili zubne mostove.

Dentalne keramičke fasete su indikovane u sledećim slučajevima:

● kada je potrebno promeniti boju prirodnih zuba,
● ispraviti blaže nepravilnosti u obliku i položaju prirodnih zuba,
● zatvoriti razmake između prirodnih zuba tj. dijasteme,
● ispraviti sitnija oštećenja zuba.

U svim ostalim slučajevima, nedostatak većeg broja zuba, stare keramičke zubne krunice, loše stanje samih prirodnih zuba, velika oštećenja prirodnih zuba, problemi sa zagrižajem kao posledica gubitka zuba, jedino je moguće rešiti sa zubnim keramičkim navlakama. Sama procedura izrade zubnih porcelanskih krunica je opisana u posebnom tekstu.

U ovom tekstu ću se najviše zadržati na razlici između trenutno dva najzastupljenija materijala za izrazdu porcelanskih zubnih kruna a to su metalo-keramičke zubne krunice čija osnova se izrađuje od metala i bezmetalne cirkojumske zubne krune čija osnova se izradjuje od cirkonijuma.
Sam metal koji se koristi u izradi metalo-keramičkih zubnih kruna je legura više materijala: Chrom, Molidben, Paladium, Nikal i drugih metala. U današnje vreme zastupljena je legura metala bez prisusva Nikla jer je poznato da Nikal može izazivati alergijske rekacije.
Sam Zirconium koji se koristi za izradu bezmetalnih cirkonijumskih navlaka je u osnovi jako tvrda keramika, u stomatološkoj praski se koristi Zirconia oksid ZrO2 koji je stabilizovan yttrium oksidom.

Pored metalo-keramičkih zubnih kruna i cirkonijumskih keramičkih navlaka moguće je izraditi zubne kunice i na leguri od zlata i titanijuma. U današnje vreme zbog visoke cene legure zlata i titanijuma zubne keramičke krunice izrađene od ova dva materijala nisu puno zastupljene.

Bezmetalne cirkonijumske zubne krunice su bez premca krune izbora u većini situacija kada pacijenti mogu to sebi finansijski da priušte. Njihova biokompatabilnost, čvrstoća i estetski rezultati koji se mogu postići sa bezmetalnim zubnim krunicama u mnogome prevazilaze mogućnosti metalo-keramičkih zubnih kruna. Slučajevi kada nije preporučljivo izrađivati zubne krune od cirkonijuma ću opisati dalje u tekstu. Takođe se jako često izrađuju kombinacije bezmetalnih cirkonijumskih krunica u prednjim regijama zubnih vilica a metalo-keramičke porcelanske zubne krune u zadnjim regijama vilica. Polako ali sigurno se sve više ljudi odlučuje za izradu cirkonijumskih bezmetlanih krunica na svim zubima ali zbog velike razlike u ceni i dalje su metalne zubne krune zastupljenije.
Naravno da pacijentni koji se odluče za izradu metalo-keramičkih krunca neće biti nezadovoljni sa esteskim i funkcionalnim rezultatom, daleko od toga. Ipak se u mojoj ordinaciji još uvek popriličan broj pacijenta odlučuje za matalo-keramičke dentalne navlake i svi odlaze prezadovoljni izgledom novih porcelanskih zuba.

Takođe pacijenti će teško primetiti razliku u estetici između metalo-keramičkih zubnih navlaka i bezmetalnih cirkonijumskih zuba ako poseduju sve zubne krunice izrađene od metala ili od cirkonijuma ali razlike postoje.

Sama razlika između metalo-keramičkih nadokanada i cirkonijumskih bezmetalnkih kruna najviše potiče od razlike u materijalu i načinu izrade metalnih krunica u odnosu na cirkonujmske zubne krune.
Najvažnija razlika je što se metal kao osnova metalo-keramičkih krunica pravi ručno a cirkonijum se izrađuje kompjuterskom tehnologijom i mnogo je preciznije naleganje bezmetalne cirkojumske krune na zub nego metalne zubne krunice.

Metalo-keramičke porcelanske navlake kao osnovu sadrže metal, na taj metal se kasnije u laboratoriji nanosi zubna keramika i dobija se forma zuba.
Sam metal kao podloga dentalne krune predstavlja sa svojom sivom bojom problem u dobijanju vrhunskih estetskih rezultata. Koliko god se metal prekrio zubnom keramikom uvek će kroz boju zuba probijati siva nijansa kao posledica metala kao podloge. Kod izrade zubnih keramičkih krunica svetlih i belih boja to može predstavljati veći problem nego kod pacjenata koji ne žele bele i sjajne zube. Iz pomenutog razloga sve češće se pacijenti koji ne mogu da priušte izradu svih zuba od cirkonijumskih bezmetlanih krunica odlučuju da prednje zube izrade od bezmetalne keramike na primer od trojke do trojke, a zadnje zube presvuku metalo-keramičkim dentalnim krunama. U ovom slučaju se razlika u boji uočava između trojke, koja je bezmetalna dentalna krunica, i četvorke, koja je metalo-keramička zubna krunica. Ova razlika u boji se posebnim načinom brušenja i bojenja same zubne keramike u zubnoj laboratoriji svodi na najmanju moguću meru.
U slučajevima kada pacijenti poseduju i metalne zubne krunice i bezmetalne keramičke navlake najbolje se može opisati šta pacijentima znači sama razlika. Pacijenti navode da na mestima gde imaju metalne keramičke krunice se teže i duže navikavaju na nove dentalne navlake, da je osećaj drugačiji, da je boja malo drugačija dok se na nove bezmetalne krunice navikavaju jedan ili dva dana i osećaj je najpribližniji prirodnim zubima.
To se može najviše pripisati svojstvima cirkonijuma koji je biokompatabilan za razliku od metala. Metal u metalo-keramičkim zubnim krunicama može proizvesti i pojavu galvanskih struja u ustima i veću iritaciju mekog tkiva tj. desni a nekad i alergijske rekacije na mekom tkivu tj. desnima.

Naravno da je metal kod metalo-keramičkih zubnih kruna pokriven sa svih strana sa zubnom keramikom i u ustima se on ne vidi ali sam taj rub gde je kraj krunice ipak ima sivu boju jer je tu najtanja keramika i poželjno je postaviti zubnu metalo-keramičku krunu blago ispod desni kako bi se to sakrilo, pogotovo u prednjim delovima zubnih vilica tj. visoko estetskim zonama.
Izrada zubnih metalnih kruna i njihovo planiranje ispod desni dovodi vremenom do povlačenja desni i gubitka kosti a isto tako i do reakcije mekog tkiva tj. desni na strano telo. Shodno tome period navikavanja na metalo-keramičke zubne navlake je uvek duži nego na bezmetalne keramičke cirkonijumske krunice. Nekad se pacijenti naviknu na nove zubne krune i nakon par dana ali nekad je potrebno da prođe i godinu dana da pacijenti imaju potuno prirodan osećaj sa novim zubnim keramičkim krunicama.

Cirkonijumske keramičke krunice omogućavaju bolje estetske rezultate ali i biološke rezultate jer ne postoji reakcija mekog tkiva na cirkonijum.
Što se tiče same boje, cirkonijum, kao osnova bezmetalnih keramičkih krunica, se boji u željenu boju budućih zuba i zahvaljujući tome se postiže maksimalni esteski rezultat, ako je izabrana boja budućih keramčkih porcelanskih navlaka A1 onda se i cirkonijum kao podloga bezmetalne krune oboji u A1, za razliku od metala koji je uvek sive metalne boje.

Takođe usled nepostojanja sivog metala cirkonijumska navlaka se može brusiti i planirati tik do desni i neće se pojaviti esteski probelm da se “vidi metal” niti će vremenom doći do povlačenja desni usled iritacijie zubnim keramičkim krunicama.
Nekad se može desiti da dođe do povlačenja desni i kod bezmetlanih keramičkih krunica ali povlačenje desni se javlja i kod prirodnih zuba koji nemaju zubne dentalne keramičke krunice.
Važno je samo da zubna cirkonijumska krunica ne vrši pritisak na zubno mesto i da meko tkivo tj. desni nisu upaljenje, inficirane i jarko crvene boje jer će to sledstveno dovesti do povlačenja desni i gubitka kosti.

Što se tiče razlike u čvrstoći i jačini između zirconiuma i metala treba napomenuti da je zubni cirkonijum mnogo čvršći i tvrđi materijal u odnosu na metal, međutim to može nekad biti i mana.
U slučajevima kada je potrebno izraditi zubni keramički most npr. izmedju 3ke i 8ce takav zubni keramički most je bolje izraditi od metalo-keramičke konstrukcije nego od cirkonijumske bezmetalne konstrukcije.
Metal za razliku od cirkonijuma poseduje elastičnost pa je na velikim rastojanjima moguće njegovo blago ugibanje za razliku od cirkonijuma kod koga može doći do preloma same cirkonijumske bezmetalne konstrukcije.
Čak i ako pacijent insistira na izradi bezmetalne cirkonijumske keramičke konstrukcije velikog rastojanja uvek je poželjnije taj razmak premostiti sa jednim dentalnim implantatom iako se to kosi sa principom “ne vezivanja zubnog impalntata i prirodnog zuba” nego rizikovati prelom cirkonijumske zubne konstrukcije.


Metalo-keramička krunica ......................................................80 €
Bezmetalna keramička krunica..............................................200 €


 

Pogledajte slike zubarskih radova, izvedenih u našoj stomatološkoj ordinaciji

Slike pre i posle, sa objašnjenjima tretmana:

Bezmetalne keramicke krunice pre i posle

Pogledajte cene Cene bezmetalnih i metalno keramickih krunica

Telefoni - informacije

065.3910.483

011.3910.483

   CVEJANOVICS

 

AKCIJA
ZUBNI IMPLANTI OD € 350
Pozovite nas za detalje.