Proces ugradnje zubnih implanta

Autor - Dr Srdjan Cvejanovic

Svakodnevno dobijamo pitanja:

- Kako ugraditi zubne implante?
- Koji je proces ugradnje implantata za zube?
- Kako izgleda ugradnja zubnih implanta?
Evo nekih odgovora na najčešće postavljena pitanja oko ugradnje zubnih implantata.

Sama procedura ugradnje zubnih implantata je ista ako se ugrađuje jedan zubni implant ili više implantata tj. nezavisno da li pacijentu nedostaje jedan zub ili više zuba.

Po dolasku u zubnu ordinaciju pacijentu najpre ukazujem na sve prednosti i mane ugradnje zubnih implantanata u odnosu na zubne krunice i dentalne mostove.
Iz moje prakse ovaj deo implantološkog procesa se pokazao kao jedan od najvažnijih. Uglavnom se trudim da na prvom pregledu u našoj stomatološkoj ordinaciji, pacijenti u potpunosti razumeju koji bi se konkretno implantološki proces primenio kod njih, kakav bi krajnji rezultat postigli ugradnjom dentalnih šrafova, koliko bi trajao sam stomatološki postupak i koliko bi ceo implantni zahvat novčano iznosio. Shodno svemu navedenom, nakon što je ceo implantni proces detaljno objašnjen i prodiskutovan, pacijent sam donosi konačnu odluku šta je najbolje i najprihvatljivije rešenja za njegov slučaj.

Prvi dolazak u stomatološku ordinaciju podrazumeva stomatološki pregled i analizu običnog ortopan snimka, koji se može uraditi bilo gde i košta oko 10eur. Ako se pacijent odluči za upuštanje u proceduru ugradnje zubnih implantanata upućujem ga na obavezno snimanje 3D orotpana tj CBCT snimka tačne regije za koju se planira ugradnja dentalnih implantata. Našim pacijentima iz inostranstva obezbeđen je prevoz od zubne ordinacije Cvejanović do rendgen centra gde će obaviti 3D snimanje za implantate. Sam proces snimanja 3D ortopana traje oko pola sata i košta od 40-80eur u zavisnosti od veličine regije zubne vilice koja se snima. Nakon snimanja 3D ortopana pacijent se vraća u zubarsku ordinaciju na detaljne konsultacije i na izradu detaljnog plana terapije ugradnje dentalnih implantata.

Nakon analize 3D ortopana ili CBCT snimka regije u koju treba ugraditi dentalni implant definišem da li ima dovoljno zubne kosti za ugradnju zubnih implantata. Kada se kaže “dovoljno kosti” misli se na širinu i visinu kosti u regiji gde se planira ugradnja titanijumskog zubnog šrafa, a takođe se misli i na odnos budućeg dentalnog šrafa u odnosu na nerve, naročito u zadnjim regijama donje vilice i na odnos dentalnog implanta i sinusne šupljine u gornjoj vilici. Nakon preciznog merenja u programu 3D ortopana izabira se najopitmalnja dimenzija dentalnog implantata za određenu regiju.

Inicijalno stanje vilica

Prikaz obradjenih abmantetata

Ortopan snimak obe vilice nakon ugradnje zubnih implantata

HIRURŠKO-IMPLANTOLOŠKA INTERVENCIJA

Nakon izrade detaljnog plana terapije pacijentu dajem detaljna uputstva o samoj implantnoj operaciji i pacijent dobija sve neophodne lekove kao obaveznu pripremu za sam hirsko implantski zahvat, a sam proces ugradnje titanijumskih šrafova može biti već sutradan, ali nekada i za par nedelja u zavisnosti od detaljnog plana implantne terapije
Drugog dana planira se sama hirurško implantološka intervencija ugradnje jednog ili više zubnih implantanata. Pre samog hirurško implantnog zahvata pacijenti potpisuju saglasnost i pristanak na samu implantološku proceduru. Hirurška intervencija ugradnje zuba može trajati između pola sata za ugradnju jednog titanijumskog implanta do par sati ako se ugrađuje više titanijumskih šrafova. Hiruršku intervenciju ugradnje zuba obavezno izvodim u lokalnoj anesteziji primenom specijalnih hirurških anestezija sa produženim dejstvom. Za veće hirurške zahvate ugradnje dentalnih šrafova pacijentima preporučujem sedaciju, bilo oralnim putem u vidu tableta ili intravensku sedaciju uz prisutvo anesteziologa. Sam hirurški zahvat ugradnje zubnih implanata izvodim u specijalnoj hirurškoj sali i u maksimalno sterilnim uslovima.

Sledećeg dan je obavezan dolazak na kontrolu i pošto je sve u redu pacijenti već taj dan mogu otići kući. Ovo se prvenstveno odnosi na pacijente koji dolaze iz inostranstva i kod njih se najčešće koriste konci koji sami spadaju nakon 3 nedelje od ugradnje zubnih šrafova pa nije potrebna još jedna poseta zubnoj ordinaciji radi skidanja konaca.
Moja iskustva su pokazala da su prilikom rutinske uradnje zubnih implanata, komplikacije u samom implantnom zahvatu svedene na minumim.

Nakon minimum 3 meseca u donjoj, a 4 meseca u gornjoj vilici može se krenuti sa izradom zubnih krunica. Ukoliko je ugradnja implantata izvedena u veoma mekanoj kosti ili je oko dentalnih implantata dodavana vestačka kost i membrana tada je poželjno sačekati 6 meseci.

PROTETSKI RAD – IZRADA DENTALNIH KRUNICA

Sama izrada dentalnih krunica na zubnim implantatima počinje otvaranjem zubnih implantata i
uzimanjem otisaka. Zubni implanti su do tada bili prešiveni i nisu se videli u ustima.
Ovo važi za slučajeve kada se dentalni šrafovi nisu odmah opteretili privremenim krunicama. Ukoliko su dentalni implantanti bili optrećeni krunicama odmah nakon ugradnje zubnih šrafova, onda se privremene krunice jednostavno skinu, uzme se otisak, a zatim se te privremene dentalne krunice vrate na zubne implante.
Nakon uzimanja otiska u laboratoriji se biraju abatmenti za svaki dentalni implant posebno i nakon obrade abatmenta kreće se sa izradom samih zubnih krunica. Abatment je deo koji se usrafljuje na dentalni implant i omogućava zubnom titanijumskom šrafu da nosi zubnu krunicu. Postoje fabrički abatmenti, koji se dobijaju uz zubni implantat koji se zapravo u retkim slučajevima mogu iskoristiti, a postoje i abatmenti koje zubotehnička laboratorija izabira za svaki titanijumski šraf posebno, a u zavisnosti od položaja svakog zubnog implanta.

Proba bezmetalnih keramickih krunica

Prikaz cementiranoga rada bezmetalnih keramickih krunica na dentalnim srafovima

Krajni rezultat

Proteski rad podrazumeva izradu zubnih krunica na samim titanijumskim implantatima i za njegovu izradu potrebno je od 7 do 14 dana Pri samoj proceduri izrade implantno protetskog rada potrebno je uraditi 2 do 3 probe koje mogu biti u razmaku od po 7 do 10 dana. Shodno tome pacijenti ne moraju biti sve vreme u Srbiji već mogu dolaziti samo na probe, ukoliko im takva opcija više odgovara.

Poslednja faza je cementiranje budućih zubnih krunica, a njima prethodi definitivno pritezanje abatmenta u zubni implantat. Svakom pacijentu nakon cementiranje zubnih dentalnih implantata izrađujem silikonske zubne folije koje preporučujem da se nose svaku noć u toku sna pogotovo kod velikih dentalno implantnih radova i u prvoj fazi kada se totalno bezubi pacijenti navikavaju na nove zubne krunice. Silikonska folija je najbolja preventiva bilo kom ostećenju zubnih krunica pogotovu u toku sna, a kod prethodno totalno bezubih pacijenata se savetuje nošenje i tokom dana u prvim danima po dobijanju novih zubnih krunica na dentalnim implantima.

Održavanje higijene je od izuzetne važnosti oko zubnih implantata i ja se veoma trudim da sve svoje pacijente dobro obučim, te niko nije izašao iz moje ordinacije a da nije dobio detaljna uputstva o održavanju svakodnevne higijene oko dentalnih implantata, zubnih šrafova i zubnih krunica

NAČIN PLAĆANJA

Nakon analize 3D orotopana pacijentu predočim više opcija na koji način bi mogao da se reši njegov implantni slučaj i za svaku opciju prezentujem način plaćanja.
Dogovoreni ukupan novčani iznos za implantološko protetski rad podeli se na dve faze, prva faza podrazumeva implantološki rad, a druga faza protetsko implantni rad.

Kada se pacijenti definitivno opredele za neku od ponuđenih opcija, na ime avansa plaća se 50% od dogovorenog iznosa za prvu fazu tj ugradnju zubnih implantata, dok se druga polovina u iznosu od 50% donosi na sam dan ugradnje dentalnih implanata.

Uplatom avansa od 50% za implantolški rad mojim pacijentima obezbeđujem besplatno vađenje zuba, besplatne privremene zubne proteze kao i svu drugu eventualnu pripremu.

Nakon par meseci sledi izrada dentalnih krunica na ugrađenim dentalnim implantima.
Na sam dan uzimanja otiska na zubne implantante donosi se deo dogovorenog iznosa za protetski rad, tačnije novčani iznos za abatmente plus 50% za zubne krunice. Druga polovina novčanog iznosa za dentalne krunice se donosi na dan cementiranja zubnih nadoknada na dentalnim implantatima.

Pogledajte slike zubarskih radova, izvedenih u našoj stomatološkoj ordinaciji

Slike pre i posle, sa objašnjenjima tretmana:

Zubni implantati

Pogledajte cene Cene zubarskih usluga u Beogradu

Telefoni - informacije

065.3910.483

011.3910.483

   CVEJANOVICS

 

AKCIJA
ZUBNI IMPLANTI OD € 350
Pozovite nas za detalje.