Proteza sa lokatorima na implantima

Autor - Dr Srdjan Cvejanovic

Zubna proteza zakačena na lokatore tj. ‘overdenture attachment system’, podrazumeva ugradnju između 2 i 4 dentalna šrafa po vilici i prikopčavanje dentalne proteze na ugrađene zubne implante.

Nakon pregleda i analize 3D orotpana tj. CBCT snimka upoznajem moje pacijente sa svim prednostima i manama zubne proteza na lokatorima u odnosu na druga stomatološka rešenja i zajedno donosimo detaljan plan terapije.

Sama razlika između zubne proteze zakačene na lokatorima i fiksnog zubnog rada na dentalnim šrafovima je prvestveno u tome što je zubna proteza pokretan stomatološki rad tj. može da se skida dok je fiksni rad nepokretan zubarski implantni rad.

Pre donošenja krajnje odluke ja se trudim da mojim pacijentima dobro objasnim prednosti i mane i jednog i drugog zubarsko implantnog rešenja da ne bi kasnije došlo do nesporazuma. Zubna proteza na lokatorima ‘implant overdenture’ je ipak samo proteza koja bolje i stabilnije stoji u ustima u odnosu na situaciju bez dentalnih implantata i implantnih lokatora. To se prvenstveno odnosi na donju vilicu jer u donjoj zubnoj vilici dentalna proteza znatno lošije stoji nego u gornjoj zubnoj vilici. Zapadanje hrane, malo pomeranje samog implantnog rada i osećaj koji nije isti kao sa prirodnim zubima,može se očekivati od dentalne proteza zakačene na lokatore. Moji pacijenti koji imaju već zubne proteze su uglavnom presrećni kad se lokatori aktiviraju ali pacijenti koji su do skoro imali zube nekad očekuju više od zubnih proteza na lokatorima.

Sama procedura izrade ’overdenture dental’ proteze je poprilično jednostavna.

Pošto se pacijent definitivno odluči da se njegova zubna situacija reši ugradnjom dental implanta i kasnijim kačenjem zubne proteze na lokatore onda se može krenuti sa samom hirurško-implantološkom intervencijom.

Koliko zubnih šrafova je potrebno za zubnu protezu zakačenu na dentalne lokatore?

Idealan broj dentalnih implantata za zubnu protezu na drikerima iznosi 4 dentalna implanta, ali često ugrađujem i po 3 zubna implanta, dok veoma retko samo 2 dentalna šrafa.

Sledeći korak je upoznavanje pacijenta sa samim implantno-hirurškim postupkom i uzimanje detaljne anamneze od pacijenta o svim mogućim alergijama i potencijalnim faktorima rizika po same zubne implante. Svi moji pacijenti dobijaju sve neophodne lekove i detaljna upustva kako se trebaju ponašati kako pre tako i posle zubno-implantnog zahvata. Na sam dan ugradnje zubnih šrafova pacijenti potpisuju saglasnost za ugadnju dentalnih šrafova. O samom postupku ugradnje zubnih implantata više je rečeno u posebnom tekstu.


Prva faza izrade dentalne proteze na lokatorima podrazumeva ugradnju 2 do 4 zubna implanta, prešivanje dentalnih šrafova i period mirovanja između 3 meseca u donjoj vilici i 4 meseca u gornjoj vilici za srastanje titanijumskih šrafova u viličnoj kosti. Nakon toga zubni implanti se otvaraju, na veštačke zube se šrafe lokatori, a u dentalnu protezu se ubacuju prstenovi koji će se zakačiti na implantne lokatore kao drikeri. Nova zubna proteza se uglavnom izrađuje nakon par meseci od ugradnje titanijumskih šrafova, a u međuperiodu se nosi stara zubna proteza koja je mekano podložena nakon ugradnje zubnih šrafova. U određenim slučajevima se može izraditi nova proteza pre ugradnje zubnih titanijumskih implantata i koristiti se u period dok zubni implanti srastaju za viličnu kost, a nakon par meseci se samo zakače na dentalne šrafove.

Rešavanje samih komplikacija na dentalnoj protezi sa lokatorima je poprilično jednostavna. Ukoliko se desi da se iz nekog razloga neki titanijumski veštački šraf ne integriše za viličnu kost, cela implantno-protezna konstrukcija nastavlja da se drži na ostala 3 zubna implanta. Iz tog razloga je dobro ugraditi 4 dentalna implanta ukoliko postoje uslovi za to. Kad se kaže uslovi za 4 zubna implanta misli se na količinu raspoložive vilične kosti potrebnu da se ugrade 4 zubna šrafa.
Takođe, mnogo je lakše reparirati zubnu protezu ako se nešto desi sa samom dentalnom protezom nego fiksni cementirani rad.

Tokom moje implantološke prakse radio sam razne druge sisteme kačenja zubne proteza na zubne implante. ’All on Four’ koncept, zatim izrada proteza sa prečkom i mnoga druga zubno implantna rešenja su se pokazala kao skupa, teška za izradu i teška za reparaturu. Ujedno kako su vremenom procedure nadoknade kosti postale rutina, sve se više pacijenata odlučuje za fiksni zubni rad.
Važno je napomenuti da zubna proteza na lokatorima lako omogućava prelazak sa dentalne proteze na fiksni implantni protetski rad za razliku od npr. ’All-on-Four’ sistema gde postoje dva kosa zubna implanta koji ne mogu kasnije da se iskoriste za fiksni implantološki rad. Ukoliko pacijenti iz bilo kog razloga nisu zadovoljni sa ’implant overdenture’ zubnom protezom uvek je moguće ugraditi dodatne veštačke šrafove ako postoje uslovi za njihovu ugradnju a sve u cilju izrade fiksnog nepokretnog zubno implantnog proteskog rada.

Zubna proteza zakačena na lokatore tj. drikere, ’implant supported denture’, se preporučuje u sledećim slučajevima:

• Kada nakon analize 3D orotpana uočim da pacijent nema dovoljnu količinu kosti za ugradnju 6-8 dentalnih implantata. Ovo se prvenstveno odnosi na zadnje regije donje vilice zbog blizine važnog viličnog nerva i na zadnje regije gornje vilice zbog blizine sinusne šupljine. Važno je napomenuti da se pomenuti nedostaci jako uspešno rešavaju raznim vidovima nadoknade kosti, a sve u cilju kasnije ugradnje 6-8 dentalnih šrafova. Međutim nakodnade kosti često produžavaju samu implantološku trapiju, poskupljuju ceo zubno-implanti proces i nekad pacijenti nisu spremni na postupke nadokande kosti zarad ugradnje 6-8 dental implanta.

• U slučajevima kada pacijenti već imaju zubne proteze kojima su relativno zadovljni i želeli bi da samo malo bolje stoje zubne proteze. Ovde prvenstveno mislim na donju protezu koja zbog same anatomije donje vilice lošije stoji u ustima.

• Finansijski aspekt je takođe razlog usled kojeg se pacijenti ponekad umesto za fiksni zubno implantni rad odlučuju za protezu na lokatorima.


Način plaćanja

CENA PO VILICI

Proteza + 3 Implant Direct Replant implanta + lokatori --- 1700€
Proteza + 4 Implant Direct Replant Implanta + lokatori --- 2000€

Nakon detaljnog dogovora i izrade plana terapije ceo protezno implantni rad se podeli na dva dela. Prvi deo je implantno hirurški, a drugi izrada nove dentalne proteze koja će se uz pomoć lokatora zakačiti na dentalne implante.
Prvi deo iznosi 1.000€ i od ove svote ostavlja se 50% avansno, a 50% na dan same implantno hiruške intervencije.
Nakon par meseci se donosi drugi deo u iznosu od 700€ za protezu na lokatorima sa 3 implanta ili 1.000€ ukoliko se radi dentalna proteza na 4 implanta i to 50% avansno pre izrade dentalne proteze, a 50% na kraju kada se dentalna proteza prikači na lokatore.

 

Pogledajte slike zubarskih radova, izvedenih u našoj stomatološkoj ordinaciji

Slike pre i posle, sa objašnjenjima tretmana:

Implanti

Pogledajte cene Cene za izradu proteza

Telefoni - informacije

065.3910.483

011.3910.483

   CVEJANOVICS

 

AKCIJA
ZUBNI IMPLANTI OD € 350
Pozovite nas za detalje.