Totalna bezubost - fiksni rad

Autor: Dr Srdjan Cvejanovic

Situacija u vilici kada pacijenti nemaju ni jedan zub u gornjoj, odnosno donjoj vilici; ili kada su svi postojeći zubi indikovani za vađenje je svakodnevna pojava i u stomatološkoj praksi naziva se TOTALNA BEZUBOST.
Samo rešavanje totalne bezubosti može biti od običnih proteza do fiksnog zubnog rada na dentalnim šrafovima tj zubnim implantima-implant supported bridges
U daljem tekstu najviše ću se zadržati na fiksnom zubnom radu, na dentalnim zubnim implantima koji su se tokom moje prakse pokazali kao stomatološko rešenje koje pruža maksimalnu fukcionalnu i estetsku rehabilitaciju uz pomoć zubnih implantanata.

Na prvom pregledu u mojoj zubnoj ordinaciji uvek postavim prvo pitanje pacijentu- ŠTA BISTE ŽELELI KAO DEFINITIVNO REŠENJE VAŠE SITUACIJE, sve u nastojanju da definišemo da li pacijent želi da dobije samo nove proteze, da dobije nove proteze koje će se zatim prikopčati na zubne implante uz pomoć drikera ili pacijent želi da ima fiksni protetski dentalni rad koji je fiksiran na zubne implantate i nepokretan.
Ukoliko se pacijent odluči za dentalne zubne implante onda ga upućujem na specijalno snimanje 3D ortopana tj CBCT snimka koji je neophodan za sam implantološki zahvat.
Nakon analize 3D ortopana sledi definitivni razgovor sa pacijentom kada ćemo zajedno napraviti detaljan plan terapije. Na tom razgovoru pacijentu predočavam sve prednosti i mane rešavanja njegove situacije bilo protezom prikopčanom na dentalne šrafove ili fiksnim dentalnim radom izrađenim na zubnim implantatima.
Treba imati u vidu da je jednostavnije i povoljnije rešenje izrada dentalne proteze na lokatorima tj drikerima-implant overdenture. Drugo rešenje je protetski fiksni zubni rad koje je ujedno skuplje i komplikovanije rešenje, ali pruža pacijentu mnogo više komoditeta u svakodnevnom životu i pruža osećaj najsličniji prirodnim zubima.
Fiksni protetski rad na dentalnim implantima rehabilituje pacijenta oko 90% u odnosu na period kada je imao svoje zube.

Broj dentalnih implantata za fiksni zubni rad po jednoj vilici

Ono što je neophodno da se objasni pacijentu je broj zubnih implanta koji su potrebni za izradu fiksnog dentalnog rada na dentalnim titanijumskim šrafovima po vilici kod pacijenata koji nemaju ni jedan zub.
Broj dentalnih implantata koji je potreban za fiksni zubni rad - implant supported bridges je između 6 i 8 po jednoj vilici.
Da bi fiksni zubni rad mogao da izdrži opterećenje potrebno je ugraditi veći broj veštačkih šrafova nego kod zubnih proteza gde se deo opterećenja prenosi sa proteza na meka tkiva.
Sa minimum 6 titanijumskih implanata može se već planirati fiksni dentalni rad međutim treba imati u vidu da se 6 veštačkih korenova u čestom broju slučajeva pokaže kao nedovoljno.
Razlog zašto je to tako je sledeći:

Prvo, ako se ide na ugradnju samo 6 zubnih titanijumskih implanata onda se uglavnom mora ići na izradu jedne velike konstrukcije fiksnog zubnog rada bilo od metalokeramičkih krunica ili bezmetalnih cirkonijumskih zubnih krunica. Teško je tehnički izvesti veliki protetski zubni rad koji je u komadu,od npr. šestice do šestice što je jako čest slučaj kada se ugradi samo 6 zubnih implantata.Tako velika konstrukcija bilo ona metalna ili cirkonijumska mora idealno da leži na dentalnim zubnim šrafovima i nikako ne sme da vrši bilo kakav pritisak na veštačke korenove jer vremenom može doći do gubitka kosti oko titanijumskih šrafova tj veštačkih zuba.

Drugo,ako se desi da se neki od 6 dentalnih implantata ne primi u viličnoj kosti onda se javlja problem jer se ostaje samo sa 5 zubnih implantata. Naravno da će izgubljeni zubni implant biti u celosti nadoknađen tj ugrađen novi zubni šraf, ali nastaje problem u izradi samog zubno protetskog rada i vremenu izrade jer je sada potrebno ugraditi novi veštacki zub na mesto izgubljenog, pa opet čekati. Takva situacija je veoma nezgodna i vremenski nezahvalna za moje pacijente iz inostranstva,imajući u vidu da svaki neplanirani dodatni dolazak stvara organizacione i finansijske izdatke.
Naravno, da sam radio fiksne dentalne radove na 6 titanijumskih implantata i radim i dalje. Nekada jednostavno nije moguće usled nedostaka kosti ugraditi 7 zubnih impalntata, i to je jedino moguće rešenje, ali u ovom tekstu želim da napomenem koje su prednosti i mane ugradnje 6 odnosno više zubnih implanata.
Takođe treba navesti i problem gornje vilice, gde je sam kvalitet vilične kosti lošiji pa je uvek poželjno ugrađivati više veštačkih korenova jer se očekuje lošiji procenat primljenih zubnih implantanata u mekšoj kosti gornje vilice u poređenju sa donjom vilicom gde je kvalitet vilične kosti mnogo bolji.

Treće, rešavanje potencijalnih komplikacija je značajno lakše ako je sam fiksni zubni rad iz delova pa se može skinuti samo jedan deo u poređenju sa radom iz jednog komada. Kada se kaže potencijalnih komplikacija misli se na retke, ali moguće slučajeve kada može doći do pucanja same keramike ali i do teških infekcija oko dentalnih implantanata. Pravilnom i preciznom ugradnjom zubnih implantata i samih zubnih krunica, pravilnim održavanjem higijene, pridržavanjem saveta koje dajem svakom pacijentu i redovnim kontrolama na 6 meseci komplikacije se svode na minimum.
Stoga treba imati u vidu da planiranje budućeg zubnog rada na 8 titanijumskih implanata omogućava podelu mosta na 3 dela i lakši pristup rešavanju bilo koje komplikacije kojom prilikom se skida samo jedan deo fiksnog dentalnog rada.

Vrsta krunica za izradu fiksnog dentalnog rada

Dve osnovne podele zubnih krunica su na metalokeramičke krunice i bezmetalne keramičke krunice -zirconia framework.
Za koje krunice konkretno će se pacijent odlučiti je isključivo njegova odluka, a ja mu mogu dodatnim informacijama pomoći u donošenju odluke. Suština je da su totalno bezubi pacijenti po dobijanju fiksnog cementiranog zubnog rada prezadovoljni novim zubima i funkcijom koju oni imaju i s tog aspekta vrsta zubnih krunica je najmanje bitna. Međutim, razlike svakako postoje.

Bezmetalne keramičke krunice se mnogo preciznije rade, a preciznost izrade je kod dentalnih implantanata veoma važna. Mnogo lakše će se izraditi konstrukcija na 6 zubnih implantata od cirkonijuma kod koga to kompjuter odradi nego od metala gde to nije slučaj. Bezmetalna krunica je mnogo čvršća od metala i estetski momenat je takođe veoma važan pogotovo kod izrade zuba svetlih boja.Pacijenti koji su imali prilike da imaju i bezmetalni cirkonijumski rad u ustima i metalokeramičke zubne krunice navode da je osećaj koji imaju u ustima sa bezmetalnim zubnim krunicama mnogo bolji nego sa metalnim zubnim krunicama, faktički ne osećaju kao strano telo zubne krunice.

Sama procedura ugradnje zubnih implantata

Sama procedura ugradnje veštačkih zuba zavisi od par faktora.
Prvo, ako pacijenti dolaze sa zubima koji su indikovani za vađenje onda je u prvoj seansi potrebno izvaditi sve zube i izraditi privremeno rešenje kao što su zubne proteze i ugraditi zubne implante. Ovo je poseban problem kod mojih pacijenata iz inostranstva jer je za ovu proceduru potrebno određeno vreme. Tu je i problem psihološke prirode jer je vađenje svih zuba i prelazak na protezu dovoljno traumatičan i bez same hirurško implatološke operacije.

U praksi mi se pokazalo da je za ovakvu zubno implantu intervenciju potrebno između 7 i 14 dana tj. što duže pacijenti borave to je njima lakse.
Prvi dan bi se izvadili svi zubi koje je potrebno vaditi i krenulo bi se sa izradom privremenih zubnih proteza. Za samu izradu dentalnih proteza je potrebno oko 5 dana. U tih prvih par dana bi se ugradili svi titanijumski implanti u jednoj seansi. Nakon 7 dana od hirurško implantne operacije, proteza koja je u međuvremenu napravljena bi se prilagodila i mekano podložila kako bi pacijentu omogućili najlakšu adaptaciju na privremenu zubnu protezu.
Kod pacijenata koji već imaju dentalne proteze sve je mnogo jednostavnije jer se samo postojeća zubna proteza prilagodi na novo stanje nakon implantološko hirurškog zahvata.
Problem se javlja kod većih nadoknanda kosti kada nikako nije dobro da privremena zubna proteza pritiska deo gde je rađena veća augmentacija kosti pa tada proteza zaobilazi augmentovani deo i dosta lošije stoji u ustima.
Najveći komoditet mojim pacijentima pruža izrada fiksnog ušrafljenog privremnog mosta. Nažalost takva procedura je moguća samo na Nobel Activ zubnim implantima jer samo oni mogu da prilikom ugradnje postignu visoku primarnu stabilnost (da se čvrsto drze u kosti) i da nose privremene zubne mostove.

Procedura izrade zubnih krunica

Nakon minimum 3 meseca u donjoj i 4 meseca u gornjoj vilici od ugradnje zubnih titanijumskih šrafova sledi faza izrade zubnih krunica. Pre same izrade je veoma važno definisati boju, oblik i dužinu budućih dentalnih krunica, jer je kasnije moguće samo malo korigovati već urađene dentalne zube.
Prvi dolazak podrazumeva otvaranje dentalnih implantata i uzimanje otisaka. Ako je pacijentu izrađen privremeni most odmah po ugradnji zubnih implanta onda se on samo odšrafi i uzmu se otisci, i privremeni most se odmah zatim vrati.
Nakon uzimanja otiska zubna laboratorija odabira za svaki veštački koren najoptimalniji abatment i obrađuje ih da bi postigli savršenu paralelnost između abatmenata.
Na tako obrađene abatmente sledi izrada same metalokeramičke zubne konstrukcije ili bezmetalne keramičke konstrukcije. Kod totalne bezubosti obe vilice poželjno je napraviti prvo plastične zube koje je mnogo lakše doterati i prilagoditi nego definitivne, a sve je to u cilju što preciznije izrade samih zubnih krunica.
Nakon 7 do 10 dana izrade metalnog ili cirkonijimskog zubno-protetskog rada sledi proba same konstrukcije u ustima bilo ona metalna za metalokeramičke krunice ili cirkonijumska za bezmetalne cirkonijumske krunice. Ova proba je tehničke prirode i na ovoj probi tehničar i ja proveravamo odnose donje i gornje vilice, odnos metalne ili cirkonijumske konstrukcije prema mekim tkivima i kada se jos jednom definiše sa pacijentom boja,oblik i dužina budućih dentalnih krunica.
Nakon 7 do 10 dana od probe dentalne protestke konstrukcije sledi finalna proba gde će moji pacijenti prvi put videti nove zube i tada je najvažnije da pacijenti obrate paznju na dužinu,oblik i boju zuba jer su u ovoj fazi moguće male korekcije u smislu promene boje za jednu nijansu, skraćenje ili produženje zuba ili blaga promena oblika samih zubnih krunica.
Ukoliko ima potrebe u samoj ordinaciji se odrade manje korekcije na zubnim krunicama, a zatim se dentalne krunice vraćaju u zubnu laboratoriju gde će biti urađene dodatne, finalne korekcije i već sutra je moguće cementiranje.


Održavanje zubnih krunica na dentalnim implantima


Nakon cementiranja gotovih zubnih nadoknada na veštačkim zubima tj. zubnim šrafovima prvih par dana je jako važno da pacijenti nose silikonske folije koje im napravim odmah nakon cementiranja dentalnih zubnih krunica. Silikonske folije je obavezno nositi noću, a u početku i preko dana, a sve u cilju prevencije bilo kakvog oštećenja zubne keramike u prvim danima navikavanja na dentalne krunice. Kasnije u životu pacijentima savetujem da pažljivije jedu, bez kidanja hrane i da izbegavaju u ishani tvrdu i koštunjavu hranu, a sve u cilju prevencije bilo kakvog oštećenja dentalnih zubnih krunica. Pacijentu je potreban određen period navikavanja na nove zubne krunice kada iz stanja totalne bezubosti dobiju keramičke zube na dentalnim šrafovima. Moguće su takođe određene poteškoce u govoru, šuškanje, ugrizanje za obraz, čudan osećaj samih zuba, pogotovo kad se pređe sa zubnih proteza na zubne krunice. Ove poteškoće su, naravno, kratkotrajnog karaktera, mogu trajati par dana, a nakon toga osećaj sa fiksnim protetskim radom na dentalnim šrafovima je kao sa prirodnim zubima, što nije slučaj sa zubnom protezom na drikerima. Kada su pacijentima izrađeni privremeni zubni mostovi onda je period navikavanja na definitivne zubne krunice minimalan.
Samo održavanje higijene oko fiksnog dentalnog rada je naravno teže nego oko proteze koja se samo skine sa zubnih impantata i opere. Preporučuje se redovno korišćenje ORAL B super flos konca koji bi se provukao oko samog implanta u vidu omče i na taj način održavao higijenu oko svakog zubnog implanta. Izuzetno je važno napraviti prostor za održavanje higijene, tačnije dizajnirati sam implantni abatment i implantnu zubnu krunicu tako da se omogući lak pristup i održavanje higijene oko zubnih implantata.

Cena za fiksni dentalni rad sa implantima za totalnu bezubost

Ja ću ovde dati primer za izradu fiksnog cementiranog rada na 6 zubnih implantata i kasnije 12 dentalnih krunica PO JEDNOJ VILICI. Samo ću se malo osvrnuti na vrstu dentalnih implantata i vrstu abatmenta, a o njima će biti reči u posebnim tekstovima.
Što se tiče samih zubnih implantata na tržistu postoje Premium brend dentalni implanti kao što su Nobel Biocare i oni daju svetsku garanciju na svoje implante koja je naravno doživotna i njihovi zubni implanti su uvek za korak ispred drugih po kvalitetu i po samom dizajnu mikrostrukture zubnog šrafa.
Međutim vremenom su se pojavili i jeftiniji proizvođaci kao što je Implant Direct. Implant Direct kao proizvođač dentalnih šrafova je vlasnik mnogobrojnih patenata na polju zubne implantologije i spada u srednju klasu zubnih implantata.
Posebna tema je izbor samog abatmenta i o tome će biti reči u posebnom tekstu. Važno je da ovde napomenem da uz jeftinije implante Implant Direct-Legacy dolazi fabrički abatement koji je uglavnom neupotrebljiv i da je uvek preporuka uzeti individualni abatment za svaki dentalni implant. Razlog zbog koga je neupotrebljiv je taj što je fabrički abatment namenjen idealnim uslovima, kada je dentalni šraf postavljen apsolutno pravo, kada je debljina mekog tkiva mala, kada su zubni implanti postavljeni međusobno savršeno paralelno i mnoge druge situacije.
U praksi je takva situacija veoma retka, a kako je sam abatment deo implantno-kruničnog sistema preko koga se prenose sile žvakanja sa dentalnih krunica na sam zubni implant, smatra se najslabijom karikom u sistemu implant-kruna i jako je važno da bude pravilno odabran da ne bi u toku funkcije ugrozio sam zubni implant ili zubnu implantnu krunicu.

Primeri ugradnje implanta u slucaju totalne bezubosti

Ovi primeri su za 6 zubnih implantata po vilici i za 12 dentalnih krunica po vilici. Veoma često se dešava da umesto 6 veštačkih šrafova ugradimo 7 ili 8 dentalnih titanijumskih šrafova, a da kasnije umesto 12 bude 11 ili 13 ili 14 dentalnih zubnih krunica, tako da su ove cene informativnog karaktera, a pravu cenu mogu doneti tek nakon detaljnog plana terapije uz analizu 3D orotpana.

Način plaćanja je po fazama, prvo se plaća sam implantološki rad i to 50% unapred, a 50 % na dan ugradnje zubnih implantata.
Nakon par meseci sledi izrada zubnih dentalnih krunica. Na sam dan uzimanja otisaka se donosi 50% od dogovorene sume za zubne krunice plus iznos za abatmente. Druga polovina za zubne dentalne krunice se donosi na dan cementiranja dentalnih krunica na zubne implante.

Bezmetalne kramičke krunice na Nobel Activ zubnim implantima

PRE UGRADNJE

POSLE UGRADNJE IMPLANTATA

Pogledajte slike zubarskih radova sa implantima , izvedenih u nasoj stomatoloskoj ordinaciji

Slike pre i posle, sa objasnjenjima tretmana:

Zubni implantati primeri iz prakse

Telefoni - informacije

065.3910.483

011.3910.483

   CVEJANOVICS

 

AKCIJA
ZUBNI IMPLANTI OD € 350
Pozovite nas za detalje.